Pedagogisch Educatief Professional

“Deze opleiding sluit perfect aan op de behoefte aan HBO’ers in de voorschoolse opvang.” Dat was de conclusie van onderzoeksbureau Sardes in 2014. En dat is precies wat deze opleiding doet: tijdens deze tweejarige opleiding op HBO-niveau ontwikkel jij jezelf tot specialist voor het jonge kind in de voor- en vroegschoolse educatie.

Met de Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional kun je de ervaring die je hebt opgedaan op bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of een groep nul verder uitbreiden. De opleiding verdiept je kennis en vaardigheden van het pedagogisch en educatief handelen bij kinderen. Daardoor kun je binnen je team een rol van coach en mentor aannemen. De studie is afgestemd op de huidige vraag vanuit het werkveld en de politiek voor meet HBO’ers op ‘de groep’.

Meer informatie over de Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional en de bijbehorende werkeisen vind je - via een klik op de rode button naast deze tekst - op de website van Hogeschool Rotterdam (waar Rotterdam Academy onderdeel van is).

Beroepsperspectieven: HBO Pedagogisch Educatief Professional | HBO Kinderopvang | HBO Voorschool